Rustfritt stål, syrefast stål, varmebestandig stål

å sjekke ut Total: kr 0,00
VILKÅR FOR BRUK AV NETTBUTIKKEN

VILKÅR FOR BRUK AV NETTBUTIKKEN

Ordliste over uttrykk som brukes i Vilkårene:
1. Eieren og operatøren av nettbutikken som opererer på www.stainlesseurope.com er Stainless Europe med hovedkontor ved ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen, innført i Enhetsregister som føres av Kraków-Śródmieście tingrett i Kraków, 11. Næringslivsavdeling av Det nasjonale domstolregisteret med nummeret KRS 0000350366, NIP 6793029437, REGON 121165026, med en aksjekapital på 150 000,00 PLN.
e-post: shop@stainlesseurope.com, tlf. +48 660 621 705, heretter referert til som Stainless Europe.
2. Nettbutikk –nettbutikken som opererer på: www.stainlesseurope.com.
3. Kunde – en forbruker eller et firma som bruker Stainless Europe sine tjenester
4. Forbruker – en person som inngår en avtale med Stainless Europe (kjøper i nettbutikken) for formål som ikke er direkte relatert til personens virksomhet eller yrkesaktivitet.
5. Firma – en person som inngår en avtale med Stainless Europe (kjøper i nettbutikken) som del av sin virksomhet eller yrkesaktivitet.
6. Vare – en vare som tilbys for salg av Stainless Europe
7. Bestilling – en bestilling som omfatter en Vare som tilbys av Stainless Europe
8. Bestillingsskjema – et skjema som er tilgjengelig på Nettstedet og brukes for å bestille Varen
9. Konto – Kundens personlige konto, som forenkler prosedyren for bestilling av Varen
10. Leveringsadresse – adressen som korrespondanse og postsendinger skal sendes til, dvs. ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen.
11. Stainless Europe Warehouse- personlig hentested for bestillinger på ul. Pszczyńska 140, 43-254 Warszowice, Polen.
11. Virkedag – alle dager fra mandag til fredag, unntatt helligdager
12. Tvisteloven – skal forstås som polsk lov av 23. april 1964, Kodeks cywilny (Lovtidend av 1964, nr. 16, pos. 93).

I. Anvendelse av Vilkårenes bestemmelser

1. Vilkårene gjelder for fjernavtaler inngått med Stainless Europe sine kunder via Nettbutikken.

II. Generelt
1. Eieren av Nettbutikken og enheten som avtalen inngås med er Stainless Europe.
2. Både forbrukere og firmaer kan være Kunder i Nettbutikken.
3. Salg av varer som tilbys av Stainless Europe skjer via Nettbutikken.
4. Hver kunde som legger inn en bestilling er forpliktet til å lese disse Vilkårene. Ved bestilling bekrefter Kunden å ha lest Vilkårene og uttrykker sin godkjennelse av deres gjeldende ordlyd ved å krysse av i den aktuelle boksen på bestillingsskjemaet, og samtykker samtidig til behandling av personopplysninger for å sikre riktig oppfyllelse av avtalen og fullføring av bestillingen.
5. Bruk av Nettbutikken er mulig forutsatt at datasystemet som benyttes av Kunden oppfyller følgende tekniske minimumskrav:
– Internet Explorer versjon 10.0 eller nyere eller Mozilla Firefox versjon 34.0 eller nyere
– minimal skjermoppløsning på 1024 x 768 piksler
– programvare for å åpne PDF- og doc-filer.

III. Vare og pris
1. Stainless Europe publiserer på nettstedet sitt informasjon om Varens vesentlige egenskaper og pris. Informasjon om Varen og dens pris som publiseres på nettstedet gjelder kun for Nettbutikken.
2. Alle priser oppgitt i www.stainlesseurope.com Nettbutikken inkluderer mva. og er gitt i polske zloty (PLN). Stainless Europe er mva.-pliktig. Prisen på Varen inkluderer ikke fraktkostnader.
3. Stainless Europe forbeholder seg retten til å endre sortimentet i sitt tilbud, inkludert tilbaketrekking og lansering av nye varer, gjennomføring, oppheving og endring av kampanjer. Prisen på Varen i Nettbutikken kan endres. Prisen ved bestillingstidspunktet er bindende for Kunden.
4. Stainless Europe forbeholder seg opphavsretten til alle fotografier som er lagt ut på www.stainlesseurope.com Nettbutikken og forbyr bruk av dem til ethvert formål uten samtykke fra opphavsrettseieren.
5. Varen i Nettbutikken har blitt markedsført i samsvar med lover og forskrifter, og salget av Varen skjer i henhold til gjeldende regelverk.
6. Stainless Europe er forpliktet til å levere alle varer som skal leveres til Kunden under Bestillingen uten fysiske og juridiske mangler.
7. Butikken er ikke ansvarlig for virkninger av tilfeldige hendelser utenfor dens kontroll, som gjorde det vanskelig eller umulig å gjennomføre avtalen, inkludert systemfeil og feil i PLN/EUR-omregningsverktøyet.
8. Stykker som er kappet fra materiale på lager. Ved kjøp av flere stykker av samme produkt vil du få separate stykker, men det er mulig å kappe stykker med valgfrie lengder etter konsultasjon. Bilder som vises i auksjonen representerer ikke den faktiske overflaten av produktet. Rør og stenger er metallurgiske produkter som produseres i henhold til EN- eller ASTM-standarder, beregnet for videre bearbeiding. Egenskapene til båndsagen som brukes til kapping garanterer ikke en perfekt jevn overflate på kappestedet. Kappetoleranse er -0/+5 mm. Alle egenskaper som ikke er angitt i tilbudet er spesifisert i standarden. Ikke-prefabrikkerte varer: Varene er ikke underlagt bestemmelsene om angrerett.
9. Selgers ansvar overfor Kjøper, uavhengig av rettsgrunnlaget for slikt ansvar, er begrenset til direkte og faktisk skade.
10. Selger skal ikke holdes ansvarlig overfor Kjøper eller noen annen person for indirekte skader eller følgeskader, som økonomisk tap eller tapt fortjeneste, nedetidskostnader, produksjonstap eller begrensning av produksjonskapasitet, eller for andre skader som ikke er direkte relatert til hendelsen som gir opphav til skaden, som for eksempel behov for å betale renter eller pådra seg andre ekstrakostnader.
11. Uansett er Selgers totale ansvar begrenset til verdien av Bestillingen som skaden er relatert til.
12. Ethvert ytterligere erstatningsansvar som ikke er uttrykkelig angitt i Vilkårene er utelukket.

IV. Bestilling av Varen
1. Bestillingen gjøres via Nettbutikken ved å fylle ut bestillingsskjemaet, på e-post til følgende adresse: shop@stainlesseurope.com, på telefon +48 660 621 705 eller via forespørselsskjemaet.
2. En fysisk person som legger inn en bestilling må være over 18 år og ha full rettslig handleevne. Når det gjelder mindreårige, kreves samtykke fra en forelder eller foresatt.
3. Ved fjernavtaler (som inngås i Nettbutikken), er informasjon om Varene i Nettbutikken, bl.a. beskrivelser og priser, kun en invitasjon til å inngå en salgsavtale i henhold til art. 71 i Tvisteloven, i samsvar med Vilkårenes bestemmelser.
4. Bestillingsprosedyren består spesielt av:
– Valg av bestilt Vare,
– Angivelse av opplysninger om Kunden som er nødvendig for å gjennomføre avtalen,
– Valg mellom levering eller personlig henting,
– Valg av bekreftelse på transaksjonen (faktura, kvittering)
– Valg av betalingsmåte,
– Godkjenning av disse Vilkårene,
– Samtykke til behandling av personopplysninger.
– Klikking på knappen «Jeg kjøper og betaler» eller med tilsvarende innhold i Nettbutikken.
En Bestilling gjøres ved å fylle ut Bestillingsskjemaet og oppgi nødvendige opplysninger for riktig fullføring av bestillingen (fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse osv.).
5. Etter bestillingen vil informasjon bli sendt til e-postadressen oppgitt av Kunden om at bestillingen er mottatt og er under behandling.
6. Ved bestillinger gjort av Kunden på telefon eller e-post, inngås avtalen når Stainless Europe bekrefter bestillingen. Hvis en Forbruker legger inn en bestilling per telefon, vil Stainless Europe bekrefte til Forbrukeren til e-postadressen oppgitt av den, vilkårene for Bestillingen, inkludert Varens pris, egenskaper og fullføringsdato. Innholdet i disse Vilkårene vil legges ved meldingen.
7. Dersom Kunden er en Forbruker, skal Selger, senest når Forbrukeren uttrykker sin vilje til å inngå fjernavtale, gi Forbrukeren den informasjon som nevnes i art. 12, 1 ledd i lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter (Lovtidend av 2014, pos. 827). Oppfyllelse av denne forpliktelsen skjer ved å gjøre Forbrukeren kjent med innholdet i disse Vilkårene før bestillingen skjer.
8. Kunden kan velge leveringsform blant de som vises i handlekurven, eller personlig henting på Stainless Europe Warehouse. Leveringstiden for bestillingen (sending av varene eller klargjøring for personlig henting) er opptil 3 virkedager etter at betalingen fra kjøperen er kreditert.
9. Kunden kan betale for bestillingen og leveringen med en av de oppførte betalingsmåtene, med den endelige tilgjengeligheten av en bestemt betalingsmåte avhengig av hvilken valuta kunden foretar bestillingen i.:

 • Gjennom betalingsplattformer:
  • Betalingskort, elektronisk overføring via det eksterne betalingssystemet imoje, som drives av selskapet ING Bank Śląski S.A. med hovedkontor i Katowice.
  • Øyeblikkelig overføring / BLIK / Apple Pay i Shoper Payments (betalingstjenesteleverandøren er Blue Media S.A.).
  • Przelewy24 - elektroniske betalinger og kortbetalinger håndteres av tjenesten Przelewy24, som brukes av selskapet PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tlf. (61)847-52-64, faks: (61)847-08-38, nettadresse: www.przelewy24.pl, e-post: serwis@przelewy24.pl).
  • Dotpay
  • Klarna (Sofort)
  • Paypal
  • PayU
 • Tradisjonell overføring til en bankkonto i en av valutaene (PLN,EUR,USD,CZK,GBP,SEK,NOK,RON)

9a. Hvis kunden velger å betale med bankoverføring eller betalingskort, beregnes bestillingstiden fra datoen for kreditering av selgerens bankkonto eller oppgjørskonto
9b. Ved å betale med tradisjonell internasjonal bankoverføring godtar kunden å betale kostnadene for håndtering av overføringen. Kunden vil oppfylle vilkåret ved å bestille en SEPA- eller OUR-overføring i sitt banksystem. Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en betaling som vil belaste hans konto med overføringskostnader (dvs. SHA, BEN).
9c. I tilfelle det kreves refusjon for en transaksjon utført av kunden med et betalingskort, vil selgeren foreta refusjon til bankkontoen som er tilordnet kundens betalingskort.
9d. Hvis det kreves refusjon for en transaksjon utført av et firma som bruker Paypal eller en annen plattform som krever provisjon, vil forhandleren refundere beløpet minus provisjonen som mellomleddet krever.
10. Leveranser av Varen utføres over hele landet gjennom et budfirma. Ved levering av Varen til EU-land økes kostnaden med tilleggsgebyrer.
11. Når du henter pakken, vær spesielt oppmerksom på innholdet og tilstanden som skal sjekkes i nærvær av budet. Ved skade på forsendelsen under transport plikter Kjøper å kreve at en skademelding utarbeides i budets nærvær eller at budet skriver ned innsigelser ved mottak, og deretter umiddelbart sende inn skademeldingen i henhold til budfirmaets elektroniske prosedyre. Hvis dette utelates, vil klager angående skade på forsendelsen under transport ikke bli tatt i betraktning på grunn av manglende evne til å effektivt videreføre krav mot budfirmaet.

V. Varens samsvar med avtale og klager.
1. Stainless Europe er ansvarlig under garantien for fysiske defekter som eksisterte på det tidspunktet risikoen gikk over til kjøperen eller skyldes en årsak som ligger i den solgte varen på samme tidspunkt, samt for manglende samsvar mellom varen og avtalen. Garantiperioden er 2 år fra datoen for fullføring av bestillingen.
2. I tilfelle av krav under garantien og manglende samsvar av Varen med avtalen, skal den kjøpte Varen returneres til Leveringsadressen sammen med kjøpsbeviset og beskrivelsen av klagen (manglende kjøpsbevis hindrer ikke at klagen blir behandlet).
3. Etter å ha mottatt klagen og den reklamerte Varen, vil Stainless Europe behandle klagen innen 14 dager og sende Kunden et svar til den angitte postadressen eller e-postadressen. Unnlatelse av å svare på klagen innen ovennevnte frist anses å være godkjennelse av klagen. Dersom det er nødvendig å innhente en ekspertuttalelse eller uttalelse fra distributøren/produsenten av Varen, vil Kunden bli informert om at fristen for å behandle klagen kan forlenges. For å overholde fristen er det tilstrekkelig å sende brevet i posten. Dersom klagen tas til følge, vil den bli fullført innen 14 dager fra vedtak om klagens legitimitet.
4. Garantien gis bare hvis et garantidokument ble utstedt sammen med utsendelsen av Varen og kun under betingelsene spesifisert i garantidokumentet.
5. Rettigheten nevnt ovenfor gjelder også for en fysisk person som inngår en kontrakt som er direkte knyttet til vedkommendes forretningsvirksomhet, når det fremgår av kontraktens innhold at den ikke har en profesjonell karakter for vedkommende, særlig ut fra innholdet i vedkommendes forretningsvirksomhet som er gjort tilgjengelig på grunnlag av bestemmelsene i Sentralregisteret og informasjon om forretningsvirksomhet.

VI. Angrerett
1. Kunde som er Forbruker har rett til å trekke seg fra avtalen som gjelder fjernbestillinger, uten å oppgi grunn, innen 14 dager fra datoen for levering av Varen til Kunden, og detaljerte regler for å utøve angrerett og malen for erklæringen om tilbaketrekking fra avtalen er gitt i Vedlegg 1 til Vilkårene. Forbrukeren er forpliktet til å selvdekke kostnadene ved å returnere varene til Stainless Europe.
2. Kunden som er en entreprenør som foretar kjøp for formål som er relatert til hans/hennes forretningsvirksomhet, men som ikke er av profesjonell karakter for kunden, har rett til å trekke seg fra kontrakten i forbindelse med fjernbestillinger, uten å oppgi noen grunn, innen 14 dager fra datoen for levering av varene til kunden, og de detaljerte reglene for utøvelse av angreretten og modellen for angrererklæring er presentert i vedlegg nr. 1 til forskriftene. Kunden er forpliktet til selv å bære kostnadene ved retur av varene til Stainless Europe.
3. Stainless Europe informerer Forbrukeren om at selskapet ikke er part i retningslinjene for god praksis.

VII. Beskyttelse av personopplysninger
1. Kunders personopplysninger behandles på grunnlag av gjeldende regelverk, dvs. lov om beskyttelse av personopplysninger (Lovtidend av 2002 nr. 101, pos. 926 som endret) og Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger, og om oppheving av direktiv 95/46/EF (GDPR), fra datoen for ikrafttredelse av forordningen.
2. Personopplysninger vil bli brukt til formål knyttet til fullføring av avtalen og vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre mottakere. Opplysningene behandles på grunnlag av art. 23, 1 ledd. 3 pkt. i lov om beskyttelse av personopplysninger og art. 6, 1 bokstav b i GDPR fra datoen for ikrafttredelse. Opplysningene vil bli lagret til utløpet av Kundens krav under den inngåtte avtalen.
3. Kunden har rett til innsyn i sine personopplysninger og rett til å rette, korrigere, slette, begrense behandling, overføre personopplysningene og reise innsigelser.
4. Kunden har rett til å klage til tilsynsorganet når Kunden mener at behandlingen av dens personopplysninger er i strid med bestemmelsene om beskyttelse av personopplysninger.
5. Opplysningene vil ikke bli gjenstand for automatisert behandling, inkludert profilering.
6. Dersom Kunden uttrykkelig samtykker til det, vil personopplysninger bli behandlet for direkte markedsføring av produkter som tilbys for salg. I dette tilfellet har Kunden rett til å trekke tilbake samtykket når som helst uten å påvirke lovligheten av behandlingen som ble gjort på grunnlag av samtykket før tilbaketrekkingen. I dette tilfellet behandles opplysningene på grunnlag av art. 23, 1, 1 pkt. i lov om beskyttelse av personopplysninger og art. 6, 1 bokstav a i GDPR fra datoen for ikrafttredelse. Opplysningene vil bli lagret inntil Kunden trekker tilbake sitt samtykke.
7. Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Stainless Europe.
8. Stainless Europe erklærer å iverksette tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre personopplysningene før behandlingen startes. Stainless Europe erklærer å ha passende midler, inkludert tilfredsstillende sikkerhetstiltak, som sikrer behandling av personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i loven av 29. august 1997 om beskyttelse av personopplysninger (Lovtidend av 2002 nr. 101, pos. 926 som endret) – samt innenriks- og administrasjonsministerens forskrift av 29. april 2004 om dokumentasjon av behandling av personopplysninger samt tekniske og organisatoriske vilkår som skal oppfylles av enheter og IT-systemer som brukes til å behandle personopplysninger (Lovtidend nr. 100, pos. 1024).

VIII. Sluttbestemmelser
1. Alle rettigheter til www.stainlesseurope.com Nettbutikken samt materialene (bilder og beskrivelser) som publiseres i www.stainlesseurope.com Nettbutikken er forbeholdt. Uten samtykke fra opphavsrettseieren og utvikleren av www.stainlesseurope.com Nettbutikken, kan ingen del av denne publikasjonen dupliseres, kopieres, reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller plasseres på et annet nettsted. Den kan heller ikke overføres i noen form og på noen elektronisk eller mekanisk måte, via kopimaskiner, på CDer eller på noen annen teknologisk tilgjengelig måte.
2. I saker som ikke dekkes av disse vilkårene, skal bestemmelsene i polsk lov gjelde.
3. Eventuelle tvister som oppstår mellom Stainless Europe og Kunden som er en Forbruker, skal løses av kompetente domstoler i samsvar med relevante bestemmelser i Tvisteloven. Stainless Europe informerer også forbrukeren om at det er mulig å bruke utenrettslige metoder for tvisteløsning og forfølging av krav, inkludert voldgift, mekling og forlik, der regler for behandling og tilgang til prosedyrer er bestemt av relevante enheter som er ansvarlig for voldgift, mekling og forlik samt i eget regelverk.
4. Løsning av eventuelle tvister som oppstår mellom Stainless Europe og en Kunde som ikke er Forbruker, skal skje ved en domstol som har verneting for Stainless Europe sitt hovedkontor.
5. Ingen av bestemmelsene i Vilkårene begrenser Forbrukerens rettigheter i henhold Republikken Polens lovgivning. Hvis en av bestemmelsene er i strid med disse rettighetene, skal bestemmelsene i Republikken Polens lovgivning gjelde, spesielt Tvisteloven og loven av 30.05.2014 om forbrukerrettigheter (Lovtidend av 2014 pos. 827).
6. Gjeldende Vilkår publiseres i www.stainlesseurope.com Nettbutikken og leveres gratis til Kunden (elektronisk) på enhver forespørsel. Kunden kan når som helst få tilgang til disse Vilkårene via lenken som er tilgjengelig i www.stainlesseurope.com Nettbutikken, laste den ned og skrive den ut.
7. Vilkårene kan endres; i så fall vil hver Kunde bli informert om innholdet i endringene ved at Stainless Europe publiserer på Nettbutikkens hovedsiden en melding om endringen av Vilkårene, som inneholder en oversikt over endringene, og holde denne informasjonen på Nettbutikkens hovedsiden i minst 14 påfølgende kalenderdager, og Kunder som har en Konto vil i tillegg bli varslet av Stainless Europe ved å sende informasjon med en oversikt over endringene til e-postadressen oppgitt av Kunden i registreringsskjemaet.
8. Vilkårene trer i kraft 21.02.2018 og gjelder for bestillinger lagt inn etter denne datoen.

Vedlegg 1.
Informasjon til forbrukeren om bruk av angreretten

Veiledning til forbrukeren om angreretten

Kunder som er forbrukere i henhold til loven av 23. april 1964, Tvisteloven, har rett til å trekke seg fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn.
Angrerett angående en avtale som ble inngått utenfor firmaets lokaler eller en fjernavtale gjelder ikke for Forbrukeren i forhold til avtaler der gjenstanden er en vare som ikke er prefabrikkert, som er produsert i henhold til forbrukerens spesifikasjoner eller tjener for å tilfredsstille forbrukerens individuelle behov.
Fristen for å trekke seg fra avtalen utløper etter 14 dager fra den dagen du kom i besittelse av varen eller en tredjepart angitt av deg, andre enn transportøren, kom i besittelse av varen. For å utøve agreretten, må du informere Stainless Europe – Leveringsadresse: ul. ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen, shop@stainlesseurope.com om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen ved en utvetydig erklæring (f.eks. i brev sendt per post). Du kan bruke angreskjemaet som er inkludert i Vedlegg 2 til Vilkårene, men det er ikke obligatorisk. For å overholde fristen for å utøve angrerett, er det nok at du sender informasjon om utøvelsen av angrerett før fristen. Hvis du trekker deg fra denne avtalen, vil vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert kostnadene ved levering av varene (bortsett fra tilleggskostnadene som følger av den leveringstypen du har valgt, i forhold til den billigste standardleveringen som vi tilbyr), umiddelbart og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra dagen da vi ble informert om din beslutning om å utøve angreretten. Refunderinger skjer med samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har samtykket til en annen løsning. Uansett vil du ikke pådra deg noen kostnader i forbindelse med denne refusjonen, bortsett fra kostnadene ved å returnere varen til Stainless Europe. Stainless Europe kan holde tilbake refusjonen frem til mottak av varen eller inntil bevis på retur er fremlagt, avhengig av hva som inntreffer først. Vennligst send eller lever oss den mottatte varen til leveringsadressen: ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen, umiddelbart, og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra den dagen du informerte oss om at du trekker deg fra denne avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varen før fristen på 14 dager er utløpt. Du må dekke direkte kostnader ved å returnere varen. Du er kun ansvarlig for reduksjon av varens verdi som følge av å bruke den på en annen måte enn det som var nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Vedlegg 2.

Angrerklæring for privatkunder (for prefabrikkerte produkter)

opp
Butikk er i visningsmodus
Se full versjon av nettstedet
Sklep internetowy Shoper Premium